Healing

Andlig healing är inte något nytt – det har funnits i århundraden runt om i världen. Det är överföringen av den ”Universella livskraften” som försörjer allt liv – vi lever i den, vi andas in den, vi innefattar den. Några healers kallar denna energi för den ”Helande kraften”, den ”Gudomliga Källan till allt Liv”, ”Gud”, eller ”Ande” – allt refererar till samma källa. Healerns val hör ihop med dennes tro och filosofi.

Modern healing praktiseras ur många olika filosofiska aspekter – många filosofier från östern inkluderar healing, liksom också den spiritualistiska filosofin gör. Healers kan vara icke-bekännande eller praktiserande inom någon specifik religion. Andliga healers är ”medier” i bokstavlig bemärkelse – de agerar som ett medium mellan den läkande kraftens källa och mottagaren. De är en länk mellan den läkande kraften och mottagaren, och blir därigenom en kanal genom vilken energin flödar.

Många healers erkänner mottagandet av hjälpen från större själar eller ledare. Dessa är verkliga människor som har gått bortom den fysiska  kroppen och lever i den andliga världen. De ha vigt sin tid till att arbeta med den läkande kraften, och för att ge en vidare förståelse och en vidgad syn på arbete på en andlig nivå.

Andligt läkande är en andlig process

Är det tron som läker?

Nej. Det bevisas av det faktum att unga barn, bebisar, djur och till och med växter reagera på healing. Tro spelar ingen aktiv roll i resultatet. Ingen tillfrågas om sin tro eller avsaknad av den. Healing erbjuds alla.

I vilken form ges healing?

Det finns många sätt. Det vanligaste är kontakt eller ”handpåläggning” då händerna placeras på eller nära kroppen, ibland strykes de lätt över kroppen. Avståndshealing utförs då mottagaren är förhindrad att närvara. Det kan vara lika effektivt som kontakthealing.

Hur fungerar det?

Andlig healing fungerar på många olika nivåer, ”Inre” healing åstadkommer balans på personens alla olika nivåer genom att fokusera på och ta itu med de fysiska, känslomässiga, mentala och andliga aspekterna hos människan, ”Yttre” healing hjälper att återskapa balans hos olika lager i auran och den fysiska kroppen.

Det finns en intelligens som är aktiv under denna behandling, som för processen på ett progressivt och riktigt sätt vare sig det innebär att öka hastigheten hos kroppens naturliga läkeförmåga efter en fysisk skada, främja tillfrisknande från sjukdom eller lindra mental/känslomässig stress.

”Healern” hjälper individen att hjälpa sig själv genom naturliga processer, även om de kan ses som övernaturliga för dem som inte känner till ”healing”.
Healern tonar in på den läkande kraften och tonar sedan in på mottagaren, så att den läkande kraften kan flöda fritt genom den kanal
som är healern och av denne skickas dit den behövs.

När den är som bäst, berör också ”healing” själen – vilket kan återställa den naturliga balansen mellan hälsa och välmående; ”healing” kan åtminstone lindra smärta, ge lugn och en god natts sömn.

Fungerar det alltid?

Varje behandling är ett experiment. Eftersom ingen ”healer” läker ensam, kan inget löfte ges, men en ”healer” utgör ingen begränsning för det som kan vara möjligt. Hjälp ges alltid, men behandlingens resultat visar sig inte alltid som den var önskad. Den kan kan ge lättnad från smärtaoch oro, och/eller en djup känsla av inre frid och lugn. Det hjälper och är i sig själv läkande, eftersom det lugnar ett oroligt sinnes
känslor eller en själslig otillfredsställelse.

”Healing” riktar sig till HELA varelsen och inte bara till det fysiska tillståndet. Det är bara genom att helheten återfår sin harmoni, som sjukdomen och inte bara symtomet utan även orsaken blir behandlad. Verkningarna av ”healing” kan bli djupa och långtgående, och inte bara för människor, djur och plantor – relationer, situationer och händelser som involverar människor kan också ha nytta av kunnig frånvarande ”healing”

Tillräckligt många människor som sänder ut positiv ”healing”-energi skulle kunna hjälpa till att åstadkomma mer fred och på så sätt förbättra tillståndet på vår planet.

Vad måste jag göra?

Det är inte nödvändigt att ta av några kläder utom rocken och skorna.

Bara koppla av och tillåt dig själv att njuta av upplevelsen. Somliga människor känner mycket litet under behandlingen – andra känner värme eller kyla, pirrningar eller vibrationer, allt detta kan vara en del av processen eller inte, Vi är alla individer och reagerar olika.

Allt som begärs av dig är ett öppet sinne angående ”healerns” möjligheter att vara en kanal för den läkande energin.

Till sist

Andlig healing erbjuds som ett terapikomplement till den ortodoxa medicinen, inte ett alternativ – ingen ”healer” skall undergräva en doktors
diagnos eller behandling. En sträng uppförandekod följs uppav de stora ”healing”-organisationerna.

Andlig healing är naturlig, en del av vår omgivning och en del av vår natur. Det är en källa till styrka, kärlek och självhjälp för oss alla.

Vi är alla på en resa genom livet, sökande vår mening. Vi upplever många berg och många dalar, trots det är en var av oss fullständigtunik. Det finns mycket som vi kan lära av varandra……

Sedan oktober 2006
finns det certifierade healers enl. SNU:s standard.